Tag Archives: участник

„Обединенията“ като кандидат/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка

Процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат на принципа на състезателното начало, където всеки от участниците/ кандидатите в тях е носител на законния интерес да бъде класиран на първо място и съответно да бъде избран за изпълнител. Друг принцип, въз основа на който следва да се провежда една процедура по възлагане на обществена поръчка е равнопоставеността и недопускането на

» Read more