Tag Archives: принудителна административна мярка

Принудителната административна мярка „временно отнемане на лиценза“ по Закона за хазарта

Разпоредбата на чл. 85 от Закона за хазарта се намира в глава четвърта „Принудителни административни мерки“ и в нея е предвидена ПАМ „временно отнемане на лиценза“ при наличие на някое от посочените в ал. 1 основания. За ПАМ по Закона за движение по пътищата и изисквания към заповедта за прилагането й, можете да се запознаете тук. За принудителната административна мярка при отнемане

» Read more