Tag Archives: наследство

Допустимо ли е дарение на наследство?

Съгласно чл. 76 от ЗН, актовете на разпореждане на сънаследник с определени наследствени вещи са недействителни, ако те не се паднат в негов дял при делбата. Целта на тази разпоредба е да не се раздробява наследственото имущество, т.е. да не се увеличава броя на съсобствениците, за да може делбата да се извърши при спазване принципа на чл. 69, ал. 2

» Read more