Tag Archives: змип

„Изясняване произхода на средствата“ по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Комплексната проверка на клиентите е една от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Тази проверка включва и изясняване на произхода на средствата. А извършването или допускането да се извърши нарушение на императивните законови разпоредби, води до административнонаказателна отговорност, ако деянието не съставлява престъпление. В какви ситуации се изисква да се изяснява произхода

» Read more