Tag Archives: грижи

Задължението на пълнолетното дете да се грижи за своите възрастни или болни родители

Съгласно чл. 124, ал. 5 от Семейния кодекс, пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители. Така грижата към родителя е не само повеля на морала, но е и скрепена със законова правна норма. Задължението за полагане на грижи е лично, непрехвърлимо и не може да бъде изпълнявано по принудителен път, но когато неизпълнението му води

» Read more