Tag Archives: апк

Принудителната административна мярка „временно отнемане на лиценза“ по Закона за хазарта

Разпоредбата на чл. 85 от Закона за хазарта се намира в глава четвърта „Принудителни административни мерки“ и в нея е предвидена ПАМ „временно отнемане на лиценза“ при наличие на някое от посочените в ал. 1 основания. За ПАМ по Закона за движение по пътищата и изисквания към заповедта за прилагането й, можете да се запознаете тук. За принудителната административна мярка при отнемане

» Read more

Жалонът „Отказ от правосъдие“

Преди време сгрешена буква в едно от имената на жалбоподател става причина Върховният административен съд да му откаже правосъдие – нагледен пример на проявленията на принципа „отказ от правосъдие“. В общ смисъл, отказа от правосъдие е нарушение на правото на справедлив процес, същевременно и основание за продължаване на съдопроизводството. Забраната за отказ от правосъдие е уредена в Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно

» Read more