Monthly Archives: април 2024

Договорът за издръжка и гледане срещу прехвърляне на недвижим имот

Във връзка с ангажирането ми по изготвяне на договори или съдебни производства във връзка с тях, бихте могли да ме потърсите на тел. 0876 196 193 или на e-mail pravenanaliz@abv.bg – адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и Добрич, но принципно работя на територията на цялата страна. Кантората не дава безплатни консултации. Договор, по силата на който се прехвърля имот срещу

» Read more

Работата от разстояние (дистанционна; надомна)

Във връзка с ангажирането ми по трудови спорове, бихте могли да ме потърсите на тел. 0876 196 193 или на e-mail pravenanaliz@abv.bg – адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и Добрич, но принципно работя на територията на цялата страна. Кантората не дава безплатни консултации. Пандемията от COVID-19, както и бързото развитие на телекомуникационните технологии доведоха до широко приложение на работата извън

» Read more

Записът на заповед

Адвокат Ивелин Йорданов, тел. 0876 196 193, e-mail pravenanaliz@abv.bg, гр. Варна и Добрич, но принципно работя на територията на цялата страна. Кантората не дава безплатни консултации. Записът на заповед представлява ценна книга материализираща права и е доказателство за вземане. Записът на заповед е абстрактна сделка, на която основанието е извън съдържанието на документа, сделка, по силата на която издателят безусловно се

» Read more

Платеният годишен отпуск и обезщетението за неизползването му

Във връзка с ангажирането ми по трудови спорове, бихте могли да ме потърсите на тел. 0876 196 193 или на e-mail pravenanaliz@abv.bg – адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и Добрич, но принципно работя на територията на цялата страна. Кантората не дава безплатни консултации. Конституцията на Р. България прокламира принципа, че работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия

» Read more