Monthly Archives: юли 2020

Допустимост на използването на физическа сила от полицейските органи

police-brutality-police-officer-police-misconduct-law-enforcement-png-favpng-wMBDET3EJuLP3Ds2mLAyGpxL7

На полицейските органи, в конкретни случаи, е разрешено да въздействат чрез силови мерки върху нарушителите. Ала употребата на сила, в противоречие на закона, представлява както нарушаване на основните граждански права, така и престъпление срещу личността.   Европейската конвенция за правата на човека Съобразно чл. 3, никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

» Read more