Детектора на лъжата и пределите на използването му

$_20

Все повече работодатели си служат с детектора на лъжата при наемането на персонал или по време на работния процес, с цел проверка на лоялността. В България вече редица лицензирани фирми предоставят услуги по тестване с това устройство.

В Наказателно- процесуалния кодекс  тази експертиза не е закрепена сред способите на доказване (чл. 136, ал.1) и резултатите от нея не се приемат като доказателство в съдебния процес. Въпреки това, в досъдебната фаза детектора може да се използва, но съответното лице е в правото си да откаже подлагане на теста. А как стои въпросът с частните работодатели?

Ако се абстрахираме от факта, че ефективността на устройството не гарантира пълна точност, самото изследване може да е с продължителност и няколко часа (!), а в хода на него може да се злоупотреби и да бъдат зададени крайно неудобни въпроси от личен характер, Конституцията на Република България прокламира, че никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без доброволното му писмено съгласие (чл.29, ал.2). Отделно, съгл. чл.127, ал.2 от Кодекса на труда, работодателят е задължен да пази достойнството на работника или служителя. В такъв случай нарушение на трудовата дисциплина ли е отказа на работник или служител да премине теста?

Такъв тип нарушение ще има, ако виновно неизпълнява трудовите си задължения. Така че, съпротивата на подобно решение на работодателя не би трябвало да доведе до налагането на някое от дисциплинарните наказания, изброени в чл.188 КТ: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Нещо повече, при отклонение на работодателя от трудовото законодателство, работника или служителя има пълното право да сигнализира „Главна инспекция по труда“, осъществяваща цялостния контрол за спазване на трудовите разпоредби (чл.399, ал.1 КТ). А работодателят  при основания, напр. за кражба, може да уведоми полицейските органи и да подаде жалба в съответните РПУ и Прокуратура.

Използвани източници:

  • Конституция на Република България;
  • Кодекс на труда;          
  • Наказателно – процесуален кодекс.                                                     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *