За мен

Казвам се Ивeлин Йорданов. Роден съм през далечната 1984 г. Работил съм на различни позиции, за които е изискуемо юридическо образование, включително и в „Централен регистър на особените залози“. От месец февруари, 2022 г., упражнявам дейност като „Адвокат“ в гр. Варна.

През април 2015 г. създадох pravenanaliz.eu, с потребителски ориентирана информационна цел. Сайтът се състои от тематични разработки по различни правни проблеми, чиито автор съм само аз.

Бихте могли да ми пишете, по повод изготвянето на искови молби, отговори, жалби, документи като проекти на договори, пълномощни, правни становища, процесуално представителство, на pravenanaliz@abv.bg, включително за рецензии и препоръки, касаещи съдържанието на сайта. Както и да се свържете с мен посредством тел. 0876 196 193.

Вашият коментар